BrassFive

1. BRASS FIVE - "O ŽESŤOVÝCH NÁSTROJÍCH"

Program představuje posluchačům v krátkých hudebních ukázkách nástroje žesťového kvinteta a též jim nástroje příbuzné (křídlovka, barokní trubka, aidovka, altový trombon, diskantový roh aj.). Jednotlivé skladby předvádějí hudební nástroje jak sólově, tak i jako sólové nástroje s doprovodem ostatních členů souboru. Hudební ukázky jsou koncipovány s ohledem na věk posluchačů a vedle skladeb klasické literatury uvádíme i krátké hudební hádanky (pro první stupeň například melodie z různých pohádek a filmů).
Mluvené slovo seznamuje posluchače stručně se stavbou, odlišnostmi, zvláštnostmi a využitím žesťových nástrojů v proměnách staletí. Toto téma, dle našich zkušeností je spíše vhodné pro žáky prvního stupně, ovšem lze jej přizpůsobit i pro posluchače starší.

2. BRASS FIVE - "HUDBA V PROMĚNÁCH ČASU"

Program obsahuje výběr z nejznámějších skladeb autorů od renesance až po hudbu 20.století.
Ukázky jsou transkripcemi známých děl, původně psaných pro různá obsazení (symfonický orchestr, komorní orchestr, varhany, apod.) Koncert je doplněn mluveným slovem, které přitažlivou formou seznamuje posluchače se skladateli takových jmen, jakými byli J. S. Bach, G. F. Händel, W. A. Mozart, G. Bizet, B. Smetana, L. Bernstein aj. Komentář je koncipován s ohledem na znalosti žáků a osnovy hudební výchovy ZŠ. Koncert je vhodný pro 1. i 2. stupeň základních škol.

3. BRASS FIVE -"HUDBA A SPOLEČNOST"

Hudba provází člověka od nepaměti. Již ve starověku vzniká potřeba hudbou doplnit různé společenské aktivity. Vzniká divadlo, tudíž i hudba k němu, jako prazáklad pozdější opery. Profilují se další hudební odvětví, hudba náboženská, taneční, vojenská atd.Úroveň hudby je též úzce spjata s technologickou vyspělostí společnosti.
Program obsahuje konkrétní ukázky historických i současných forem hudby a jejich uplatnění. Názorně ukazuje její vyjadřovací schopnosti, barevnost a umění zobrazit lidské emoce.
Komentář k tomuto programu je zaměřen na zdůraznění jednotlivých hudebních forem a jejich odlišné uplatnění ve společnosti.

© 2008, Brassfive.cz | XHTML & CSS Valid | HOME